Modelleren in samenwerkingsverband

Een studie naar de verweving van landbouw en natuur
Anouk Cormont, Alwin Gerritsen, Carla Grashof-Bokdam, Rolf Michels, Nico Polman, Peter Verweij, Rogier Pouwels & Arjen van Hinsberg

Natuurbeleid, complex-adaptieve systemen, Bayesiaanse netwerken, samenwerking, natuurinclusieve landbouw

Op het beperkte grondgebied van Nederland komen steeds meer complexe opgaven samen. Mogelijke oplossingen hebben vaak gevolgen voor meerdere partijen. Bij het zoeken naar passende oplossingen moet beleid rekening houden met de veelheid van randvoorwaarden: ecologische, sociaaleconomische en bestuurlijke. Maar hoe krijg je inzicht in de verweving van die veelheid aan factoren? Hoe kun je de complexiteit hanteerbaar maken? Wij komen in dit artikel met een voorstel voor een dergelijke methodiek en illustreren dat aan de hand van het vraagstuk rond de adoptie van natuurinclusieve landbouw.

Summary: Nature policy, complex adaptive systems, Bayesian belief networks, collaboration, nature inclusive agriculture
More and more complex tasks related to the living environment are coming together on the limited territory of the Netherlands. Often, possible solutions will have consequences for multiple parties. Therefore, when searching for a suitable solution, policymakers will aim to take into account the multitude of ecological, socio-economic and administrative preconditions. But how to gain insight into the interweaving of this multitude of factors? How to make the complexity workable? The approach proposed and elaborated in this article aims to capture the complexity of topical issues in a way that can be easily applied by the various policy stakeholders. This is illustrated by the issue of the adoption of nature-inclusive agriculture. It was found that with a greening of policy and the market in particular, as well as with a greater social appreciation of nature-inclusive farming, the likelihood of agricultural entrepreneurs opting for a form of nature-inclusivity increases significantly. This especially holds for regions where the effects of drought and the proximity of nature areas may limit conventional forms of agriculture.

Klik hier voor een PDF van dit artikel.

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap