Tijdschrift Landschap 2023-1 is uit
In dit nummer:
– Redactioneel: Landschap als strategie door Wim de Haas
– Van de regen in de drup: Waarom herstel van beekdallandschappen in de praktijk hapert door Jip de Vries & Ralf Verdonschot
– Kolonisatie in jonge polderbossen: 75 jaar onderzoek naar botanische ontwikkelingen in Flevolandse bossen door Piet Bremer
– In gesprek met… Berno Strootman over landschapsinclusieve landbouw: “Dat de Nederlandse landbouw landschapsinclusief zal worden, daar twijfel ik niet over” – door Jos Dekker & Johan Meeus
– Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond: Waardevol of waardeloos? Door Jim de Fouw, Ron van der Hut, Fons Smolders, Jan van der Winden, Liesbeth Bakker & Piet-Jan Westendorp
– Landbouw en natuur: een zaak voor overheid, keten en boeren door Geert de Snoo & Dick Melman
– Boek: Nieuw natuurnarratief mist hoop en perspectief van Marc Argeloo
– Forum: Vertrouwen door Kris van Koppen
– Column – In het veld – Poelen in Twente door Theo van der Sluis