Het landschap vraagt om integrale visies, participatie en concrete maatregelen. Wat is de toekomst van onze Nationale Parken? Hoe kan het landschap worden gebruikt als basis voor keuzes over de ontwikkeling van Friesland? Hoe betrekken we diverse partijen bij ingewikkelde vraagstukken? Wat is het effect van vernattingsmaatrelen? De antwoorden op deze vragen staan in Landschap nr 2022/3, hét tijdschrift voor landschapsonderzoek.