Het eerste nummer van de 38ste jaargang van Landschap is uit. Het is een special issue waarin de Nederlandse natuurambities voor de Grote Wateren worden gepresenteerd. Het zijn de resultaten van het programma voor beleidsondersteunend onderzoek ‘Natuurambitie Grote Wateren (BO-NAGW)’.