Het tweede nummer van jaargang 37 van LANDSCHAP is uit. Het is een regulier nummer met bijdragen over natuurlijk kapitaal, windturbines in Nederland en Schotland, waterbeheer en klimaatadaptatie en kattekleivegetatie in de Groene Parel.  In WLO nieuws gaat Sander van Opstal in op stikstof, landschap en landbouwbeleid. De redactie gaat op stap met Michaël van Buuren.