Nummer 2023-1

Redactioneel
Landschap als strategie

Van de regen in de drup
Waarom herstel van beekdallandschappen in de praktijk hapert
Jip de Vries & Ralf Verdonschot

Kolonisatie in jonge polderbossen
75 jaar onderzoek naar botanische ontwikkelingen in Flevolandse bossen
Piet Bremer

In gesprek met… Berno Strootman over landschapsinclusieve landbouw
Dat de Nederlandse landbouw landschapsinclusief zal worden, daar twijfel ik niet over”

Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond
Waardevol of waardeloos?
Jim de Fouw, Ron van der Hut, Fons Smolders, Jan van der Winden, Liesbeth Bakker & Piet-Jan Westendorp

Landbouw en natuur: een zaak voor overheid, keten en boeren
Geert de Snoo & Dick Melman

Boek
Nieuw natuurnarratief mist hoop en perspectief

Forum
Vertrouwen

Column – In het veld
Poelen in Twente

Beeld