In Memoriam: Aat Barendregt

Aat Barendregt (1951 – 1922)
Op 4 september 2022 overleed Aat Barendregt (71). Aat was sinds 1984 medewerker van Milieukunde aan de Universiteit Utrecht, dat later als Environmental Sciences opging in het Copernicus Institute of Sustainable Development. Daar was hij lange tijd een nabije collega van mij. Net als vele anderen heb ik hem zeer gewaardeerd als een deskundige, energieke, toegankelijke en warme collega.

Aat was een bevlogen ecoloog, expert op het gebied van landschapsecologie, biodiversiteit, natuurbescherming en -herstel, ecohydrologie, ecologisch modelleren, laagvenen en zoetwatergetijdenlandschappen. Daarnaast was hij gespecialiseerd in zweefvliegen. Hij was actief in de expertisegroepen fauna en laagveen- en zeekleilandschap van het OBN (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) en heeft veel gepubliceerd, waaronder in LANDSCHAP.

Lange tijd, tot 2009, maakte Aat als secretaris en penningmeester deel uit van het WLO-bestuur. Het waren hoogtijdagen voor de WLO, maar hij zag in de loop van de tjid ook de financiën van de WLO verslechteren. In 2022 was hij nog aanwezig bij één van de laatste algemene ledenvergaderingen, waarin hij instemde met de opheffing van de WLO en met de fusie met de VVM.

Aat heeft veel betekend voor de WLO. Zo was hij in 2003 lid van een gelegenheidsredactie van LANDSCHAP voor het special issue The Young Landscape Ecologist; in 2005 organiseerde hij mede het WLO-symposium ‘Halverwege de EHS’ en in 2007 het WLO-symposium over infrastructuur en landschap. In 2006 produceerde hij een special issue over de Delta waarin professor Ies Zonneveld centraal stond: een belangrijke stimulator van de landschapsecologie en expert in het zoetwatergetijdenlandschap, waaronder de Biesbosch. In het kader van zijn activiteiten voor de WLO reflecteerde hij over het vakgebied landschapsecologie. Een interdisciplinair vakgebied, met duurzame ontwikkeling als kern en problemen oplossen als belangrijke taak.

Zijn laatste publicatie in 2022, die veel aandacht trok, betrof de sterke afname van zweefvliegen in abundantie en diversiteit sinds 1982 in een bosgebied van de Veluwe. Het onderzoek bevestigde ander onderzoek over de sterke afname van insecten. Aat was een veelgevraagd spreker, nationaal en internationaal. Daarnaast was hij een inspirerend docent, die graag met studenten het veld in ging. In de gemeente Barneveld was hij 17 jaar lang raadslid voor PRO’98.

Wij verliezen in Aat een veelzijdig ecoloog en maatschappelijk betrokken expert, die door zijn inzet voor de WLO het veld van de landschapsecologie en het netwerk van de landschapsecologen zeer heeft gediend.

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap