Forum

Stikstof en technocratie

In de laatste decennia is er – ook door mij – veel kritiek geuit op de technocratisering van natuurbeleid. Natura 2000 was daarbij een belangrijk doelwit en niet zonder reden. De Habitatrichtlijn die de basis is van Natura 2000 is vormgegeven als een strikt ecologischjuridisch bouwwerk. Dat aan dit bouwwerk politieke en culturele keuzes ten grondslag liggen is weggepoetst. In de woorden van het Verantwoordingsdocument
(2003): “Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (…) bevestigt dat aanmelding alleen op basis van relevante actuele wetenschappelijke gegevens dient te geschieden. Dit betekent dat bij de selectie van gebieden politieke en beleidsmatige overwegingen geen rol kunnen spelen.”

Kris van Koppen

Klik hier voor een PDF van dit artikel

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap