Forum

Troost
Kris van Koppen

Voorzover ik kan nagaan, is het woord ‘troost’ in geen enkele beleidsnota over natuur en landschap te vinden. Troost is geen populair woord in modern beleid. We willen vooruit, met maatregelen om biodiversiteit te beschermen, actie tegen ongelijkheid en onderdrukking, betere regels voor het maatschappelijk verkeer. Allemaal zinvol en nastrevenswaardig. Maar soms hebben we behoefte aan troost. En natuur en landschap kunnen die troost in hoge mate bieden.

Voor het hele artikel klik hier

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap