vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

De operationalisering van het begrip ‘veerkracht’ voor het natuurbeleid

Anouk Cormont, Marcel Pleijte, Nico Polman, Peter Verweij, Rogier Pouwels, Petra van Egmond & Arjen van Hinsberg
Veerkracht, natuurbeleid, beoordeling, operationalisering

Gezonde en robuuste ecosystemen die in samenhang zijn met maatschappelijke en economische activiteiten, dat is de ambitie die het natuurbeleid richting 2030-2050 stelt. Daarbij wordt ‘veerkracht’ opgevoerd als criterium voor een gezond systeem dat tegen een stootje kan. Maar wanneer is een systeem veerkrachtig, en hoe beoordeel je dat? Hoe kunnen we de complexiteit van veerkracht zo operationaliseren dat het begrip eenvoudig toegepast kan worden door de diverse betrokkenen in de beleidspraktijk?

Summary: Operationalisation of resilience for nature policy -Resilience, nature policy, assessment, operationalisation

Dutch nature policy towards 2030-2050 sets the ambition of healthy and robust ecosystems, which are in harmony with social and economic activities. Resilience is mentioned as a criterion for a healthy, robust system. But when is a system resilient, and how do you assess this? How can we operationalise the complexity of resilience in such a way that it can be easily applied by the various stakeholders in policy practice? In this article, we introduce an approach to arrive at an integrated assessment of resilience in a socio-ecological context, as advocated by nature policy. Based on a number of clarifying questions, we propose a step-by-step plan that helps operationalise the concept of resilience in each context for policy in a structured manner.

Voor het hele artikel klik hier.