De haperende beleidscyclus

De haperende beleidscyclus- Groen beleid en de doorwerking in het omgevingsrecht
Fred Kistenkas
Bossenstrategie, natuurbeleid, omgevingsrecht, Omgevingswet

Omgevingsvisies, natuurbeleidsprogramma’s en bosstrategieën van rijk en provincies bevatten vaak ambitieus beleidsproza voor natuur, bos en landschap. Beleid is echter vrijblijvend en behoeft door gemeenten niet in daden te worden omgezet. Recht daarentegen is bindend, maar van een automatische doorwerking van beleid naar recht is nog geen sprake.

Summary: Unblocking the policy cycle: Green policy and its implementation into spatial planning law -environmental policy, spatial planning law
Dutch spatial planning legislation focuses highly on the production of not legally binding policy documents and appears to forget its implementation into binding rules and byelaws. Thus the cycle of green policy might be severely hindered. Reintroduction of two legal instruments can make the circle round again: provincial approval of local spatial plans and mandatory national directions.

Voor het hele artikel klik hier

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap