De achteruitgang van plantensoorten in de Zuidplaspolder– Het belang van archivering en (her)gebruik van ‘oude’ data
José van Diggelen, Hanneke den Held, Fons Smolders & Rob Jongman
Historische gegevens, datadigitalisering, natuurbeheer, Zuidplaspolder, Groene Waterparel

Ook op het natuuronderzoek heeft de digitale revolutie grote invloed gehad. Onderzoeksgegevens worden steeds meer als digitale data gecreëerd, gevonden en gedeeld en zijn daarmee steeds breder toegankelijk. Maar dat heeft ook een keerzijde. Niet-gedigitaliseerde artikelen en -onderzoeksrapporten worden daardoor steeds minder gebruikt, terwijl juist in de oudere geschreven en gedrukte bronnen een schat van informatie te vinden is die uiterst relevant is voor huidig onderzoek. Ook bij recent onderzoek in de Zuidplaspolder, eerder gepubliceerd in LANDSCHAP, wierp oud onderzoek nieuw licht op de resultaten.

Summary: Biodiversity decline in the Zuidplaspolder. The importance of filing and (re)using ‘historic’ data. -Historical data, digitisation, nature management, Zuidplaspolder, Groene Waterparel
The digital revolution also had a great impact on nature research. Research data are usually collected, found or shared in digital form nowadays, which makes them easily and broad accessible. However, there are also disadvantages. Non-digitised data, articles or research reports are being used less frequently, while essential information can be found especially in older written and printed sources that are still very relevant for recent research. For example, these historical data can be used as references in vegetation composition, to analyse and (re-)assess development of the biodiversity in certain areas. This was also the case for recent research in the Groene Waterparel, located in the Zuidplaspolder (the Netherlands), where initially overlooked and forgotten older research gained new insights on the recent research results as previously published in LANDSCHAP.

Voor het volledige artikel klik hier.