Boek

Koen Arts, Liesbeth Bakker & Arjen Buijs (red.), 2022. Rewilding in Nederland. Essays over een offensieve natuurstrategie. Zeist. KNNV. € 24,95. ISBN 978 90 5011 869 9.

‘Rewilding’ is in korte tijd een prominent begrip geworden in de wereld van natuurbescherming. Nederland speelt daarbij een bijzondere rol als pionier. De visie van Frans Vera, toegepast in de Oostvaardersplassen, geldt internationaal als inspirerend voorbeeld van rewilding. Stichting ARK is een drijvende kracht achter rewilding-projecten in Nederland en in Europa. Hoog tijd dus voor een tussenbalans. De bundel ‘Rewilding in Nederland’ doet dat door auteurs vanuit verscheidene invalshoeken aan het woord te laten, afgewisseld met een tiental korte, aansprekende casussen.

Kris van Koppen

Klik hier voor een PDF van dit artikel.

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap