De ontdekking van de natuur

Jan Neefjes en Hans Bleumink, 2021. Wageningen. Uitgeverij Blauwdruk, 288 pp. € 34,50. ISBN 978 9 49 247441 4.

De landschapsbiografie van de Veluwe vertelt van wieg tot het heden het levensverhaal van de Veluwe. Bij de geboorte vormt de stuwende kracht van ijsmassa’s de Veluwe en daarna vormt de mens meer en meer het landschap door het te gebruiken. Het is mooi dat het boek niet alleen over de stuwwal gaat, maar ook over de lage delen rondom de stuwwal. Niet alleen verbindt het water de Veluwe met de omliggende gebieden. Ook wisselden de bewoners in de tijd hun voorkeur voor het wonen in de lage, maar rijkere delen rónd de Veluwe af met voorkeur voor of de hogere, maar armere delen óp de Veluwe. De hoofdopbouw neemt de tijd als leidraad, elk tijdsdeel is vervolgens min of meer geografisch opgedeeld in de lagere delen om en de hogere delen van de Veluwe. Alleen het laatste deel van het boek breekt hiermee en kijkt naar hedendaagse functies
als productie, militair oefenterrein of natuur.

MARK VAN VEEN

Voor de volledige recensie klik hier.