The Netherlands and the Dutch, a physical and human geography

Rob Jongman

Eduardo De Mulder, Ben De Pater en Joos Droogleever Fortuijn, in samenwerking met Len de Klerk en Jerry van Dijk. (2019). 259 pagina’s. Gepubliceerd in de IGU/UGI serie World Regional Geography, verkrijgbaar via springer.com/shop, Prijs: € 118,99 (e-book) of € 155,99 (hardcover).

Dit Engelstalige boek geeft in veertien hoofdstukken uitgebreid overzicht van wat en wie wij zijn in Nederland. Het maakt deel uit van de serie van de Internationale Geografische Unie, waarin de vraag centraal staat hoe fysieke en menselijke geografische factoren weerspiegeld worden in de bewoners van een regio of land. Het is een ambitieus boek, moot uitgegeven en goed geïllustreerd, over vele aspecten van Nederland en de Nederlandse samenleving.  De auteurs, met achtergronden in geologie, culturele geografie, ruimtelijke planning en ecologie, behandelen het water, het landschap, de biodiversiteit, onze positie in Europa, aspecten van economie en verstedelijking, van cultuur, religie en bestuur in heden en verleden en eindigen met een doorkijk naar de toekomst.