Blijham door de eeuwen heenDe ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Blijham
Ruut Wegman & Marlies Sanders
landschapsbiografie, Westerwolde, Blijham, ontginning, landschapsgeschiedenis

Op 7 oktober 2021 werd het eerste exemplaar van de Landschapsbiografie van Westerwolde aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Groningen en de burgemeester van Westerwolde. De landschapsbiografie is een rijk geïllustreerd publieksboek over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, bedoeld om het landschap te begrijpen en te dienen als inspiratiebron voor bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen. Dit artikel beschrijft, bij wijze van voorbeeld, de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Blijham, dat ook in het boek aan de orde komt.

Summary: Blijham through the ages. Reclamation and settlement history of the Kerspel Blijham -landscape biography, Westerwolde, Blijham, agricultural reclamation, landscape history
The scientific article describes the reclamation and settlement history of Blijham as part of the Landscape Biography Westerwolde. Suppositions about the agricultural reclamation of peat and clay and the settlement origin are reviewed. The land reclamation with dykes, the repeated flooding and the fight against waterlogging left markings
and traces in landscape patterns. Most of these patterns and markings were erased during the agricultural land development period in the second half of the 20th century. For example, the centuries-old elongated land parcels were converted into large modern block parcels, which are similar to other modern agricultural land elsewhere. A few traces of the historical landscape remain visible to the connoisseur. The landscape biography serves as inspiration for the future spatial planning and marketing of the region.

Voor het volledige artikel klik hier.