Wetenschap en publiek debat

“Wetenschapper, meng u in het publieke debat”, kopte de Volkskrant op 2 september 2019 boven een lezing van Daan Roovers, denker des Vaderlands. Het vertrouwen in de wetenschap is in Nederland nog altijd hoog, ontleent Roovers aan een publicatie van het Rathenau-instituut. Maar met behulp van het internet en sociale media is de publieke aanval op de kennisinstituten begonnen. Publieke kennis is betwiste kennis geworden. Wetenschappers komen meer en meer te midden van het publiek te staan, in plaats van tegenover het publiek. Roovers stelt dat wetenschappers zich meer in dat publieke debat zouden moeten mengen.

Voor de volledige tekst klik hier