“Wat we nu doen is totaal niet circulair, want we zakken gewoon naar beneden”

Hilde Niezen is wethouder in de gemeente Gouda, met onder meer de bodemdaling in het veenweidegebied van het Groene Hart in haar portefeuille. Ook is ze voorzitter van het Platform Slappe Bodem, dat een regiodeal voor het Groene Hart heeft afgesloten met het ministerie van LNV om de bodemdaling aan te pakken en verder onderzoek te doen.