Is dat wel zo’n goed idee?

Ab Grootjans, Ella de Hullu & Jan Sevink

Klimaatadaptaties, veenweidegebieden, CO2-emissies, veenzakking, onderwaterdrainage

In de klimaatdebatten van afgelopen voorjaar kwam de Klimaattafel  met een vrij spectaculaire oplossing voor het probleem van zakkende veenweidegebieden. Door een slimme manier van drainerenzou de CO2 emissies minstens gehalveerd worden en zouden de boeren gewoon door kunnen gaan met de veehouderij. Te mooi om waar te zijn?