Joep Dirks, Bas Breman, Petra van Egmond, Arjan van Hinsberg en Rogier Pouwels

Er zijn fundamentele transities in onze economie en samenleving nodig om de teloorgang van natuur te stoppen constateerde het IPBES eerder dit jaar. De huidige aanpak van het natuurbeleid richt zich onvoldoende op de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Ook in Nederland blijkt de huidige praktijk van natuurbescherming niet afdoende om de doelen te realiseren. In de Natuurverkenning 2020 verkennen we hoe zulke transities eruit zouden kunnen zien en welke potenties ze hebben.