Een analyse van het mosselvisserijconflict in de Waddenzee

Judith Floor & Kris van Koppen

Conflicten tussen natuurbescherming en andere maatschappelijke activiteiten spitsen zich vaak toe op kenniscontroverses. Hoe kunnen we de dynamiek van wetenschap, onzekerheid en maatschappelijke besluitvorming beter begrijpen? En wat betekent dit voor onze omgang met kennis in natuurconflicten? Wij onderzoeken deze vraag aan de hand van het mosselvisserijconflict in de Waddenzee.