Theo van der Sluis & Esther Turnhout

Vijf jaar geleden  schreven wij een forumbijdrage voor Landschap over het intergovernmental Science-Policy Platformon Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), met de titel ‘IPBES, garantie voor succes? ‘ (IPBES; Van der Sluis & Turnhout, 2014). Beide auteurs waren vanuit Wageningen betrokken bij IPBES, respectievelijk bij de ‘Regional Assessment Europe and Central Asia’ en de ‘Global Assessment of Biodiversity’, die dit jaar zoveel stof heeft doen opwaaien. Waar wij in het vorige artikel vooral vooruit keken, kunnen we nu terugkijken. Wat is er gebeurd? Zijn de verwachtingen uitgekomen of is de scepsis van sommigen terecht geweest – wéér  een VN orgaan waar veel gepraat en niets bereikt wordt? In deze bijdrage laten we zien dat IPBES zich een plaats heeft toegeëigend in de wereld van de internationale natuurbescherming.