Het Europese element wordt voor zeer veel onderzoekers en beleidsmensen steeds belangrijker. Tal van natuurlijke processen ( bijvoorbeeld trekvogels, grote rivieren) trekken zich weinig aan van landsgrenzen, en spelen zich af op Europese of zelfs internationale schaal.

Wet- en regelgeving voor het landelijk gebied wordt in sterke mate door Europese regelgeving bepaald. Veel onderzoekers werken samen in Europese samenwerkingsverbanden, zoals binnen FP7-projecten of Horizon 2020.

De WLO heeft daarom de werkgroep Europa in het leven geroepen.

De Werkgroep Europa komt circa tweemaal per jaar bijeen voor studiebijeenkomsten.

Contact

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken of te doen. Interesse? Neem contact op met Sander van Opstal: sandervanopstal@hetnet.nl