De werkgroep Ecohydrologie was actief van 1988 tot en met 2009. De werkgroep is momenteel slapende. Leden die deze werkroep weer nieuw leven in willen blazen, kunnen zich melden bij het secretariaat van de WLO.

Wat is ecohydrologie?

Een omschrijving van het vakgebied van de ecohydrologie is: het interdisciplinaire onderzoeksgebied dat gericht is op toepassing van hydrologische kennis in de landschapsecologie. De praktijk bewijst dat het niet simpelweg een toepassen van bestaande hydrologische kennis betreft; ook binnen de hydrologie wordt kennis verder ontwikkeld in het kader van ecohydrologisch onderzoek.

Historie

De werkgroep Ecohydrologie is opgericht in 1988. In die periode was ecohydrologie een vrijwel onontgonnen terrein. De samenhang tussen ecologische en hydrologische processen in het landschap was nog verre van duidelijk. De nadruk lag er in de beginjaren vooral op om het inzicht in de samenhang tussen (geo)hydrologische en ecologische patronen en processen te vergroten en daarnaast de methoden en begrippen die ecologen en hydrologen gebruiken, verder te ontwikkelen en af te stemmen. Hoewel er nog genoeg te onderzoeken valt, wordt vandaag de dag ecohydrologische kennis veelvuldig toegepast in het natuurbehoud en milieubeheer. Dit veroorzaakte een verschuiving in activiteiten van de werkgroep.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep was:
Het bevorderen van de maatschappelijke doorwerking van ecohydrologische kennis. D.w.z. de resultaten van het ecohydrologisch onderzoek en het daarop gebaseerde inzicht beschikbaar, toegankelijk en toepasbaar maken voor natuur- en waterbeheer en -beleid.