De WLO kent twee actieve werkgroepen die zich richten op een deelgebied van de landschapsecologie.

WLO-leden kunnen lid worden van een van de werkgroepen door zich aan te melden bij de contactpersoon van deze werkgroep.

  • De Werkgroep Ecohydrologie legt de relatie tussen waterhuishouding en de ontwikkeling in een landschap. Deze werkgroep was actief tot en met 2009. De werkgroep is momenteel slapende.
  • De Werkgroep Historische Ecologie onderzoekt de historische ontwikkeling. Deze werkgroep bestond van 1993-2010 en is opgeheven.

WLO-leden die een nieuwe werkgroep willen oprichten of een oude werkgroep nieuw leven in willen blazen kunnen zich melden bij het bestuur van de WLO via het secretariaat.

LinkedIn

Op LinkedIn kan u lid worden van den ‘WLO – Werkgemeenschap Landschapsonderzoek‘. U kan een aanvraag indienen om lid te worden, deze zal door ons behandeld worden.