Dirk-Siert Schoonman is heemraad – een van de drie die samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen – van het Waterschap Vallei en Veluwe. Zorgen voor droge voeten, een goede waterkwaliteit en voldoende water zijn belangrijke taken voor het waterschap. Vanuit dit  oogpunt wordt ook gekeken naar het bodemgebruik: een goede bodemkwaliteit is van belang voor zowel de gewasopbrengst als de  waterkwaliteit en -kwantiteit.

Download het artikel hier