Ruimte voor de Rivier – veilig en mooi landschap

Dirk Sijmons, Yttje Feddes, Eric Luiten, Jeroen Bosch (fotografie) et al., 2017.
Blauwdruk, 320 pagina’s, € 49,50. ISBN 978-94-92474-93-3

Begin januari 2018 krijgen de grote rivieren veel regen- en smeltwater uit het achterland te verwerken. De waterstand loopt zo hoog op, dat de geul naast de Waal bij Nijmegen meestroomt. De groene rivier bij Arnhem verandert in een neventak van de Nederrijn. De uiterwaarden van de IJssel vullen zich via recent gegraven geulen en de Noordwaard van de Biesbosch overstroomt vrijwel geheel. Het project Ruimte voor de Rivier
doorstaat de vuurdoop.

Voor de hele boekbespreking klik hier