Nummer 2018 1 Special Issue STOWA

Redactioneel
Transdiciplinair onderzoek

STOWA: het kenniscentrum voor het regionale waterbeheer
Bas van der Wal, Michelle Talsma & Rob Ruijtenberg

Ecohydrologische systeemanalyse beekdalen
Wetenschappelijke grondslagen en toepassing van het handboek
Daan Besselink, Andé Jansen, Dolf Logemann & Bart Reeze

Waterwijzers Landbouw en Natuur
Kwantificering effecten waterbeheer en klimaat
Ruud Bartholomeus, Mirjam Hack-ten Broeke, Marius Heinen, Martin Mulder, Hans Kros, Rob Ruijtenberg, Han Runhaar & Flip Witte

Ecologische Sleutelfactoren
Handvatten voor aquatische systeemanalyses
Sebastiaan Schep & Steven Verbeek

Op Pad met Dirk-Siert Schoonman op de Empesche en Tondensche Heide
Goed bodembeheer is ook in het belang van het waterschap

WLO Nieuws

Boek

Sleutelfactor Context
Inzicht in de veranderingen van ecosysteemdiensten door beheer
Peter van Bodegom, Alexander van Oudenhoven, Katrien Van der Biest, Bert Pijpers, Maarten van ’t Zelfde & Bertien Besteman

Beekherstel door kleinschalige maatregelen
Ralf Verdonschot, Bart Brugmans, Maarten Veldhuis & Piet Verdonschot

Adaptief monitoren
Versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer
Piet Verdonschot, Ralf Verdonschot, Gea van der Lee & Milo de Baat

Regioscan Zoetwatermaatregelen
Beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen
Joost Delsman, Stijn Reinhard, Tine te Winkel, Arnaut van Loon, Erwin van Boekel, Ruud Bartholomeus, Harry Massop, Martin Mulder, Nico
Polman, Femke Schasfoort & Ad Jeuken

Beeld