Nummer 2017-2

Inhoudsopgave

Redactioneel
Landbouwtransitie nodig

OBN en droog zandlandschap
Henk Siebel en Roland Bobbink

Na het zuur geen zoet?
Bodemverzuring in droog zandlandschap een blijvend probleem
Roland Bobbink, Huig Bergsma, Jan den Ouden & Maaike Weijte

Zuur voor de fauna
Soorten bos en hei missen essentiële voedingsstoffen
Arnold van den Burg & Joost Vogels

Op pad met Jap Smits op de Strabrechtse Heide
Verzuring tast de ‘Nachtwacht’ aan

Wat kunnen we doen, wat moeten we laten?
Herstel van het droog zandlandschap
Henk Siepel, An Cliquet, Corné Vreugdenhil & Rienk-Jan Bijlsma

Hoe nu verder met het droog zandlandschap?
Soorten bos en hei missen essentiële voedingsstoffen
Theo Verstrael, Henk Siebel en Ido Borkent

Grenzen natuurherstel in zicht
Externe review OBN onderzoek droog zandlandschap
Frank Berendse

Boek

Column

Vereniging

 

Nummer 2017-1

Inhoudsopgave

 Redactioneel
Sense of Place
Lees verder

Kan houtoogst stikstofdepositie mitigeren?
Luc De Keersmaeker, Hannes Cosyns, Arno Thomaes & Kris Vandekerkhove
Lees verder

Achteroevers
Lessen uit de Koopmanspolder

Remco van Ek, Roel Doef, Karel Bruin-Baerts & Aafke van Nier
Lees verder

Op Pad met Alex Datema in Niekerk
Laatste kans agrarisch natuurbeheer

Lees verder

De verschillende dimensies van het landschap
Matthijs Schouten
Lees verder

Vereniging
Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijn
Lees verder

Modellering voorkomen vleermuizen
Roland van der Vliet, Herman Limpens, Maikel Aragon van den Broeke, Herman Bouman & Wim Heijligers
Lees verder

Boek

Column

Vereniging