Succes en teleurstelling met trilveen

Jos Dekker & Johan Meeus

Martijn van Schie is boswachter ecologie in de Nieuwkoopse Plassen. Een van de doelen voor dit gebied is uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van trilvenen. In het midden van het gebied gaat het beter, aan de randen is verzuring een groot probleem door onder meer stikstofdepositie.

Voor een pdf van het hele artikel klik hier