Kees van Vliet en Leon Lamers

laagveenlandschap, Ontwikkeling en Beheer, Natuurkwaliteit, herstel verlanding, waterkwaliteit

Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselijke activiteiten steeds manifester werden. Vervening, ontginning en waterbeheersing hebben naast geohydrologische en ecologische processen dan ook sterk hun stempel
gedrukt op het lage land. In dit nummer van LANDSCHAP wordt het OBN-onderzoek naar dit landschapstype van de afgelopen tien jaar gepresenteerd.

Voor de volledige tekst klik hier