Nieuws

(pagina 1 van 2)

Landschap 2017-3

Het laatste nummer van landschap, 2017-3 is uit. Klik hier voor het redactioneel en de inhoud

Lees meer...

Brief aan de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

  Van: De Werkgemeenschap Landschapsonderzoek WLO, en: De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL Een Nationale Landschapsvisie – noodzaak en kans! 30 mei  2017 Geachte fractievoorzitter, De Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), pleiten voor het opnemen in de nieuwe Omgevingswet van een Nationale Landschapsvisie, met daarin een […]

Lees meer...

LANDSCHAP: themanummer Biodiversiteit werkt

Het nieuwe nummer van LANDSCHAP presenteert resultaten van een aantal projecten dat in het kader van het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt van NWO is uitgevoerd of nog loopt. NWO wil relevanter worden voor stakeholders, zoals in dit programma voor onder meer terreinbeherende organisaties. Dat valt nog niet mee. Een goede balans tussen fundamenteel onderzoek, waarvoor NWO […]

Lees meer...

LANDSCHAP: Natura 2000

Eind december is het nieuwe nummer van LANDSCHAP verschenen. In dit nummer onder meer aandacht voor Natura 2000. Voor de ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland is veel geïnvesteerd in onderzoek. Jongman et al. schetsen in dit nummer een overzicht vanaf 1995 dat niet alleen wetenschappelijke publicaties bevat, maar ook rapporten van inventarisaties en van […]

Lees meer...

Aanvulling bij artikel Jongman et al.

Half december verschijnt het vierde nummer van LANDSCHAP van 2015. In dit nummer vindt u o.a. een artikel van Jongman et al. Bij dit artikel hoort een lijst met publicaties over Natura 2000. In het tijdschrift was echter geen ruimte om de volledige lijst op te nemen. Klik hier om de volledige lijst te openen.

Lees meer...
Oudere berichten

Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek
Postbus 805
3500 AV Utrecht
Telefoon: 030-7 115 115

NAAR BOVEN ↑      © 2017 WLO